“ใช้บริการของเรา ไม่ขุด ไม่เจาะ ให้เสียเวลา”
เรามีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง “งูเหล็ก”

slide

ท่อตัน

บริการของเรามีหลายบริการ – งูดิน แก้ท่อตัน ทะลวงท่อ ด้วย งูดิน (งูเหล็ก)

  • บริการแก้ไขปัญหา ส้วมตัน ในห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน, ห้าง, ร้านค้า, โรงเรียน, ครัวเรือน เป็นต้น
  • บริการแก้ไขปัญหา ท่อน้ำตัน ในห้องต่างๆ
  • บริการแก้ไขปัญหา ท่อตัน ทุกบริเวณบ้าน
  • บริการแก้ไขปัญหา ท่อตัน ในห้องน้ำ ห้องส้วม สุขาส่วนรวม

แก้ท่อตัน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Drain Service

แก้ท่อตัน ให้หายขาด

 

ท่อตัน แก้ง่าย